renSTRAND

Vi støtter renSTRAND - Solrød Strands Strandrensningslaug

Vi elsker den smukke natur, der omgiver Solrød Strand – og som du vil komme til at opleve på tæt hold, hvis du deltager i Solrød Rundt Løbet. Derfor vil vi gerne støtte op om Solrød Strands Strandrensninglaug, som får en del af overskuddet fra Solrød Rundt Løbet. Jo flere løbere, der deltager, jo mere kan vi donere til Strandrensningslauget.