12 KM

COLOURBOX10873426 kopi

Detaljeret rutebeskrivelse af 12 km ruten

Herunder følger en detaljeret rutebeskrivelse af 12 km ruten. 

 

Da dele af løberuterne vil foregå på vej uden afmærkninger – og da løbet ikke er afspærret – beder vi alle løbere om at være agtpågivende og overholde færdselsreglerne.

 

Hold til venstre i trafikken og løb i venstre side ad vejen.

 

På 12 km cross-ruten er der trailpassager i kalkgrav og skov.

 

12 KMRutebeskrivelseSeværdigheder
   
 START fra rund scene i Solrød CentretSolrød Rådhus
 Ad Bækstien mod vest ned til voldenSolrød Gymnasium
1 kmTil højre ad Vesstien 
 Til højre under Solrød ByvejSolrød Gammel Skole
 Til venstre ad stien ved Solrød skolePétanque bane
 Til højre ad stien langs Langager 
 Kryds Lerbækvej og løb lige ud på fortorvet langs TåstrupvejenOJD
2 kmLøb ned til rundkørslen langs Tåstrupvejen 
 Løb til venstre ad SilovejGamle Cementvej
3 kmLøb til højre ind på parkeringspladsen 
 For enden af P-pladsen drej til højre ind i skovområdetKarlstrup Kalkgrav
 Løb zig-zag ruten ned i selve Kalkgraven 
 Løb venstre om Kalkgraven 
4 kmLøb mod højre et par hundrede meter efter 4 km 
 I hjørnet af Kalkgraven løbes lige ud og stejlt op til kanten af kalkgraven 
 Hold til højre ad “ridestien” til man kommer på Højagervej 
5 kmDepot på lille plads oppe ved Kalkgraven 
 Følg Højagervej til Tåstrupvej 
 Løb et par hundrede meter på venstre side af Tåstrupvej indtil 
 den krydses over mod FirmileskovenHedebostien
 Følg Hedebostien i Firmileskoven og løb til venstre 
6 kmFølg stien og passerer højre om den åbne bålpladsBålplads
 Løb til højre over motorvejsbroen og følg stienNy motorvejsbro
7 kmDrej til venstre ad Karlstrup Mosebæksti og ind i mosenKarlstrup Mose
 Passér Karlstrup Mosebæk og løb til højre ad førstkommende stiGrænse, Greve Kom.
8 kmFor enden af stien i “krydset” løbes til højre mod Holmevej 
 Lige efter 8 km løbes til venstre ind i skoven 
 Følg pilene til man når Trylleskovens P-plads 
 Drikkedepot på parkeringspladsen 
 Kryds Karlstrup Strandvej 
9 kmLøb til højre i kanten af Trylleskoven ca. 1 km, følg orange flagTrylleskoven
 Drej til højre ud mod Karlstrup StrandvejHulvejen
 Til venstre af Karlstrup Strandvej og ca 200 m til rundkørslen 
 Drej til venstre ad HyrdehøjGamle Tryllevælde
 Fortsæt til højre ad HulvejenBadehotel
10 kmLøb lige ud ad Gammel Køgevej til den slutter.Gammel Køgevej
 Drej til højre ad Østre Strandvej til Strandvejen 
11 kmDrej til venstre ad Solrød Strandvej 
 Følg vejen hen til rundkørslen ved Solrød Byvej 
 Til højre over rundkørsel og følg Solrød Strandvej til venstre 
 Til højre via Strandvejstorvet mod MÅL igennem CentretNyt Strandvejstorv
12 kmI mål